Liên hệ đặt bàn

captcha
   
Các loại bia

1. Halida

2. Hanoi Btl

3. Tiger Btl

4. Heineken Btl

5. Tiger Draught
   Tìm kiếm
   Hỗ trợ trực tuyến
Tel:     04.3943 9342 / 3822 6917
Fax:     04. 3943 9341
Hotline: 09049. 09049
Email:     Wildlotus@fpt.vn
Địa chỉ : 55A Nguyễn Du
               Hai Bà Trưng – Hà Nội
© 2011 Bản quyền thuộc nhà hàng Dã liên