Liên hệ đặt bàn

captcha
   
Các loại nước khoáng

 1. Lavie Mineral Water 50cl

2. Coke, Diet Coke, Sprite

3. Soda Water, Tonic Water

4. Perrier 330cl

5. Evian Mineral Water 150cl

   Tìm kiếm
   Hỗ trợ trực tuyến
Tel:     04.3943 9342 / 3822 6917
Fax:     04. 3943 9341
Hotline: 09049. 09049
Email:     Wildlotus@fpt.vn
Địa chỉ : 55A Nguyễn Du
               Hai Bà Trưng – Hà Nội
© 2011 Bản quyền thuộc nhà hàng Dã liên