Liên hệ đặt bàn

captcha
   
Liqueur Coffee

Jamaica Coffee

(Coffee, kahlua, rum, whipped cream)

Irish Coffee

(Coffee, Irish whisky, sugar, whipped cream)

Cafe Royal

(Coffee, Bourbon whisky, sugar, whipped cream)

Cafe Espagnol

(Coffee, tia maria, brandy, whipped cream)

Mexican coffee

(Coffee, kahlua, tequila, whipped cream)

   Tìm kiếm
   Hỗ trợ trực tuyến
Tel:     04.3943 9342 / 3822 6917
Fax:     04. 3943 9341
Hotline: 09049. 09049
Email:     Wildlotus@fpt.vn
Địa chỉ : 55A Nguyễn Du
               Hai Bà Trưng – Hà Nội
© 2011 Bản quyền thuộc nhà hàng Dã liên