Liên hệ đặt bàn

captcha
   
Long & Mixed Drink

1. Singapore Sling

2. Bloody Mary

3. Screw Driver

4. Tequila Sunrise

5. Gin & Tonic

6. Whisky & Soda

7. Campary & Orange

8. Rum & Coke

9. Campary & Soda

   Tìm kiếm
   Hỗ trợ trực tuyến
Tel:     04.3943 9342 / 3822 6917
Fax:     04. 3943 9341
Hotline: 09049. 09049
Email:     Wildlotus@fpt.vn
Địa chỉ : 55A Nguyễn Du
               Hai Bà Trưng – Hà Nội
© 2011 Bản quyền thuộc nhà hàng Dã liên