Liên hệ đặt bàn

captcha
   
Rượu Cognac

1. Polignac VS

2. Remy Martin VSOP

3. Martell VSOP

4. Martell XO

5. Hennessy VSOP

6. Hennessy XO
   Tìm kiếm
   Hỗ trợ trực tuyến
Tel:     04.3943 9342 / 3822 6917
Fax:     04. 3943 9341
Hotline: 09049. 09049
Email:     Wildlotus@fpt.vn
Địa chỉ : 55A Nguyễn Du
               Hai Bà Trưng – Hà Nội
© 2011 Bản quyền thuộc nhà hàng Dã liên